Veiligheid, gezondheid en milieu

U wilt vanzelfsprekend ongelukken voorkomen, maar ook laten zien dat u de veiligheid en het welzijn van uw medewerkers belangrijk vindt.

Wordt er door uw medewerkers én aannemers veilig en conform de arboregels gewerkt? Heeft u grip op de situatie? Met een goed overzicht op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu, maakt u het zichzelf gemakkelijker om te voldoen aan alle wet- en regelgeving.

Met de beleidsnotitie en richtlijnen die ik gebruik, kunt u eenvoudig en eenduidig alle relevante aspecten uitwerken. Deze werkdocumenten heb ik deels samen met Ymere en deels in opdracht van de Alliantie ontwikkeld.

De aanpak is erop gericht, dat u een goed overzicht krijgt van alle werkomstandigheden, zonder dat u onnodig werk verricht.

Powered by www.q-beheer