Aedes-protocol/bouwbesluit 2012

Het Aedes-protocol is vervangen door het meldingsysteem van het bouwbesluit 2012 (link 1: korte samenvatting). Per 1 april 2012 heeft u geen goedkeuring vooraf meer nodig, maar volstaat een melding.
U moet wel rekening houden met een wachttijd:
- Voor reguliere projecten: vier weken
- Voor reparaties en saneringen die zouden leiden tot onnodige leegstand of verminderd gebruiksgenot: vijf dagen

Met dit meldingsprogramma is wel een intensiever toezicht tijdens het project te verwachten. Om vertraging of stilleggen te voorkomen, is het dus extra belangrijk de regels vanaf het begin correct te hanteren.

Powered by www.q-beheer