wie is Eva Engel?

Aangenaam. Ik ben Eva Engel.
Ik zie mezelf als een collega die de taal spreekt van de corporaties en bekend is met de laatste VGM-ontwikkelingen, met asbest als speciaal aandachtsgebied.
 

Sinds 2008 adviseer en ondersteun ik vanuit Engel Advies verschillende corporaties op met name het gebied van asbest. 

Daarbij blijf ik ook werken aan mijn eigen ontwikkeling door het volgen van opleidingen op het gebied van Adviseren als beroep, Innoveren en Praktische trainingsvaardigheden.

Ik heb 16 jaar gewerkt bij een grote woningcorporatie, onder meer als Hoofd Bouwzaken op diverse vestigingen en als beleidsmedewerker op het hoofdkantoor. In deze laatste functie ontwikkelde ik (mede) het onderhoudsbeleid en was ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het VGM-beleid. We hebben als team de nieuwe maatregelen op het gebied van asbest en veilig werken op hoogte doorgevoerd op alle vestigingen en afdelingen. Daarnaast heb ik het Servicebedrijf ondersteund in de voorbereiding voor het VCA certificaat. Met asbest als taakgebied was ik nauw betrokken bij het ontwikkelen van het Aedes-protocol.

Powered by www.q-beheer